เกี่ยวกับเรา  
   
          บริษัท มินเนอรัล แอนด์ เคมีคอล ประเทศไทย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรมก่อสร้างในงานคอนกรีต ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า น้ำยาเคมีซูปเปอร์พลาสติไซเซอร์ (น้ำยาลดน้ำ) ซึ่งได้จัดจำหน่ายตลาดในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้
   
          ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานได้ด้านงานก่อสร้างด้วยน้ำยาเคมีผสมคอนกรีตกว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อตราสินค้า “คาโอ” บริษัทฯ ได้จัดสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งด้านการสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอนกรีตเทคโนโลยีและอุปกรณ์
   
          นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานกลุ่มยางมะตอยเพื่องานก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์งานฟอกและชะล้างในอุตสาหกรรมเหล็ก และ เคมีพื้นฐานโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น เคมีภัณฑ์สารละลาย (Solvent)
          ด้วยวิสัยทัศน์ขอบบริษัทที่ว่า “เราจะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เลิศด้วยคุณภาพและงานบริการเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้สินค้าที่ดีที่สุดและประโยชน์สูงสุด”